BAŞVUR

GÜN

1191

1-100

HUMAN KAPİTAL İNSAN KAYNAKLARI VE DAN.HİZ.LTD.ŞTİ

Bordro ve Özlük İşleri Şefi

Sürekli / Tam Zamanlı
Referans Numarası : 1981-477-2021
İşe Alınacak Kişi Sayısı : 1

Türkiye - Tekirdağ

Pozisyon Seviyesi : :Orta Düzey Yönetici

İş Alanı : : İnsan Kaynakları

Genel Nitelikler ve İş Tanımı :


İlaç sektöründe faaliyet gösteren, kurumsal müşteri firmamızın fabrikasında istihdam edilmek üzere BORDRO VE ÖZLÜK İŞLERİ ŞEFİ aranmaktadır.

 • Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun olmak
 • MS Word ve Excel programlarını iyi düzeyde kullanabilen
 • SAP HR modülüne hakim olmak
 • Üretim firmalarında bordro ve özlük işlerinde en az 10 yıllık deneyimi olmak, yönetsel deneyime sahip.
 • İş Kanunu, SKG, Teşvik uygulamaları, işe giriş çıkışlar, çalışan özlük haklarının uygulanmasında deneyimli olmak.
 • Raporlama yapılan pozisyon ve yöneteceği ekip sayısı: İK Müdürü, 4 kişilik uzman ekip
 • Yönetsel yetkinliğe sahip, ilişkilerin yönetimden deneyimli, iş konusunda takipçi, güncel mevzuat bilgilerine sahip olmak
 • Askerlik görevini tamamlamış olmak (erkek adaylar için)
 
Tüm adayların Çorlu-Çerkezköy-Süleymanpaşa-Kapaklı-Silivri-Büyükçekmece-Beylikdüzü-Esenyurt-Avcılar-Küçükçekmece-Balırköy-Bağcılar-Zeytinburnu bölgesinde ikamet etmesi veya edebilecek durumda olması gerekmektedir.
 
İş Tanımı:
1.    Başta İş Kanunu olmak üzere, personel ile ilgili yasal düzenlemeleri yakından izlemek; şirket insan kaynakları politikaları, prensipleri ve bu doğrultuda yapılacak uygulamalar hakkında amirinden bilgi almak; tüm çalışmalarını bu düzenlemelere uygun yürütmek.
2.    İşe alınması onaylanan kişilerin işe giriş işlemleri için gerekli belgeleri kontrol ederek teslim almak; işe giriş bildirimlerini ve işlemlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yürürlükteki prosedürlere ve amirinin talimatlarına uygun olarak yapmak.
3.    Personel dosyalarını hazırlamak; ilgili yasal düzenlemeler ve şirket prensipleri gereğince bu dosyalarda bulundurulması gereken belge ve kayıtların eksiksiz, doğru ve güncel tutulmasını sağlamak.
4.    Personele ödenecek maaş, ücret, prim ve diğer parasal hak ve menfaatlerin tahakkuku ve ödemesi için gerekli verilerin ilgili birimlerden zamanında ve doğru olarak iletilmesini takip ve kontrol etmek; bu bilgileri derlemek ve ilgili muhasebe birimine vermek.
5.    Personelin kişisel bilgilerinin korunması, yetkisiz kişilere sızmaması için gerekli önlemleri almak.
6.    Şirketin kadrolu veya sözleşmeli olarak, gerek daimi gerek geçici statüde alınan tüm personelin yürürlükteki usullere göre onaylanmış terfi, tayin, transferi, işten ayrılma, çıkarılma veya emeklilik işlemleri ile vizite, istirahat, izin ve diğer tüm özlük işlemlerini ilgili yasal düzenlemelere, yürürlükteki politikalar, prensipler ve prosedürlere ve amirinin talimatlarına uygun olarak yürütmek.
7.    Personel durum ve giriş-çıkış hareketleri ile ilgili olarak, ilgili resmi daire ve kurumlara verilmesi gereken periyodik bildirim, rapor ve belgeleri hazırlamak, amirine sunmak; kontrol ve onayları takiben, zamanında ilgili mercilere verilmesini sağlamak.
8.    Personelin izin, vizite istirahat ve diğer devamsızlıklarını ve devam durumunu takip etmek; periyodik personel durum raporunu hazırlamak.
9.    İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınan kararları uygulamak; iş kazaları ile ilgili olarak şirket yükümlülüğün-deki kanuni kayıt ve işlemleri İnsan Kaynakları Müdürü’ nün kontrolünde yürütmek; gerekli belge ve bilgileri ilgili mercilere iletmek.
10.İş Kanunu ve personel mevzuatı ile ilgili değişiklikleri izlemek, amirinin onayını alarak uygulamalarda gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapmak.
11.Yıllık izin programlarının hazırlanmasında görev almak, yasal yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak.
12.Yayınlanacak genelgelerin ve diğer duyuruların hazırlanmasında görev almak, personele yapılacak tüm duyuruları öngörülen usullere göre ilan yerlerine asmak ve/veya personele dağıtımını yapmak.
13.Herhangi bir nedenle işten ayrılan personelin çıkış hesabı için gerekli verileri hazırlamak, Mali İşler birimine iletmek; yürürlükteki politikalar, prosedürler ve amirinin talimatları uyarınca ilişik kesme işlemlerini tamamlamak, ibraname almak; ilgili mercilere çıkış bildirimini yapmak.
14.Kullanılan ERP programında tüm verilerin güncel tutulmasını sağlamak, hazırlanacak raporlar, ERP’ de gerekli duyulan tüm iyileştirme çalışmalarını Danışmaların desteği ile yapmak,
15.ERP’ de yapılması planlanan tüm yenilikler ve revize çalışmaları için yöneticisini bilgilendirmek ve ardından ekibin eğitimlerinin tamamlanmasını sağlamak,
16.Personel faaliyetleri ile ilgili olarak, yasal düzenlemelerin, üst yönetimin ve şirketin bilgi akış sisteminin öngördüğü tüm kayıtlar ile İnsan Kaynakları Müdürü’nün tutulmasını gerekli ya da yararlı gördüğü kayıtları tutmak; entegre bilgi sisteminin gerektirdiği bilgi ve kayıtların gecikmeksizin bilgisayara girilmesini, ilgili veri tabanında bu kayıtların istenen düzende, doğru, eksiksiz ve güncel bulundurulmasını sağlamak; istenen periyodik veya özel istatistiksel analiz, bilgi, belge, bildirim ve raporları hazırlamak, amirine sunmak, kontrol ve onayı takiben zamanında ilgili mercilere ulaştırmak.
17.“Yöneticilerin Genel Görev ve Sorumlulukları” nı yerine getirmek
18.Bordro ve Özlük İşleri Şefi yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesinden İnsan Kaynakları Müdürü’ ne karşı sorumludur. Görevlerini yerine getirebilmek için kendisine bağlı personele yetki devredebilir, ancak nihai sorumluluk kendisine aittir.
 
HUMAN KAPİTAL Türkiye İş Kurumu'nun 28.06.2019 tarih 228 numaralı izin belgesi ile faaliyet gösteren özel istihdam bürosudur4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu kanunu gereğince, iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez.  İş arayanlardan ücret alınması yasaktır.

Aday Kriterleri

 • İlan Tarihi : 11.11.2021  
 • Eğitim Seviyesi: Lisans Mezun  
 • Yaşadığı Şehir: (Avr.) - Silivri, (Avr.) - Büyükçekmece, (Avr.) - Küçükçekmece, (Avr.) - Avcılar, (Avr.) - Beylikdüzü, (Avr.) - Esenyurt, Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Süleymanpaşa,
 • Çalıştığı Sektörler: Yapı Kimyasalları, OTOMOTİV SANAYİ, Otomotiv Yan Sanayi, İLAÇ SANAYİ, TEKSTİL SEKTÖRÜ
 • Tecrübe Yılı: 10-25 Yıl
 • Askerlik Durumu: Yapıldı, Muaf