kariyer-logo
İŞ ALANLARI
ŞEHİR   
ANAHTAR KELİME
DEPARTMAN
SEKTÖR

 

Efsun GEYLAN

Human Kapital

Halkla İlişkiler Sorumlusu

  DİĞER UZMAN GÖRÜŞLERİ İÇİN TIKLAYINIZ. 
Konu : İNSAN KAYNAKLARI OPERASYONEL İŞLERDEN NASIL KURTULABİLİR?

 

İşletmeler günümüz iş dünyasının yarattığı yoğun global rekabet ortamında sürekli artan bir değişimle karşı karşıyadır. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için işletmeler yeniliklere açık, değişime karşı esnek olmalı, bu değişimi yönetebilmek için de hızlı davranmalıdır. Günümüzde olduğu gibi, gelecekte de global rekabette başarılı olabilmek için bilgi teknolojileri ve insan kaynakları alanındaki çalışmalar üzerinde yoğunlaşma olacaktır. Bilgiyi ve insan kaynaklarını en etkin şekilde kullanabilen işletmeler, rekabette üstün konuma geçeceklerdir. Küresel rekabette başarılı olmak için işletmeler verimliliklerini arttırmaları ve insan sermayesini çok etkin olarak kullanarak, operasyonel işleri minimize etmeleri gerekmektedir.

İnsan kaynakları fonksiyonlarının elektronik ortama taşınması ile operasyonel işler minimize edilerek, zaman ve işgücünden tasarruf sağlanacak, insan kaynakları profesyonelleri, katma değeri yüksek işlere daha fazla zaman ayırabileceklerdir.

İşletmelerde, insan kaynaklarının daha stratejik rol üstlenebilmesi için katma değer yaratan işlere odaklanmalı ve kuruma iyi bir danışmanlık görevi yapmalıdır. HR Network Programı; insan kaynakları fonksiyonlarında esnek, değişime açık ve hızlı davranma kabiliyetinden dolayı işgücü ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. HR network Programı’ndaki her modül, diğer modül ile ilişkili olduğundan minimum veri ile maksimum fayda elde edilmesi sağlanmaktadır.

Neden HR Network Programı?

1- Eğitim Yönetimi
2- Aday İlişkileri Yönetimi
3- İzin Yönetimi
4- Vardiya Yönetimi
5- Servis Yönetimi
6- Güvenlik-ziyaretçi & Araç Takip Yönetimi

1-) Eğitim Yönetimi
Günümüzde tüm işletmeler çalışanlarını çeşitli nedenlerle eğitime göndermektedirler. İşletmelerin çalışanlarını eğitime göndermelerinin başlıca nedenleri şunlardır:

1. Niteliklerini artırmak,
2. İşletmede tutabilmek,
3. Motivasyonlarını artırmak,
4. Geleceğe hazırlamak,
5. Pazarı takip etmek,
6. Verimlilik ve karlılığı artırmak,
7. Rekabette başarılı olmak,
8. Kuruma sadakatı artırmak,
9. Aynı dili konuşan kurum kültürünü yaratmak gibi nedenler sayılabilir.


“İNSANA YAPILAN YATIRIM, İŞLETMELER İÇİN GELECEĞE YATIRILAN YATIRIMDIR.”

İşletmelerin en değerli varlıkları çalışanlarıdır. Rekabette başarının sırrı insan olduğuna göre; çalışanların eğitimi işletmeler için kritik öneme sahiptir. Günümüzde bilgi teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi ve herkesin bu bilgiye bir tuşla ulaşabilecek olması, işletmelerin rekabet avantajını ortadan kaldırabilecek bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle; yenilikleri sürekli takip eden ve bilgiye önce ulaşan işletmeler, rekabette bir adım önde koşmaktadırlar. Bunu fark eden işletmeler, çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazanmaları için eğitime ve eğitimin işletmelere geri dönüşümlerinin ölçülmesine önem vermeye başlamışlardır.

Rekabette bir adım önde olmanın en önemli kriterlerinden biri eğitim olduğuna göre; eğitim sürecindeki operasyonel işleri minimize ederek, işletmeye getirisi yüksek olan işlere odaklanmak insan kaynaklarının en stratejik görevlerinden biridir.

OPERASYONEL İŞLER NASIL MİNİMİZE EDİLECEKTİR?

Bu konuda HR Network Programı’nın işletmelere sunduğu çözümlerden biri; eğitim modülü ile operasyonel işleri minimize etmektir.

HR Network Programı’nın en önemli özelliklerinden biriside; süreç tasarımındaki becerisi ve müşteri ihtiyaçlarına göre çözüm üretmedeki esnek yapısıdır.

2-) Seçme ve İşe Yerleştirme
İnsan kaynaklarının en kritik rollerinden birisi de yetenekli insanları bulmak, seçmek ve doğru oryantasyon programları uygulamaktır. Yetenekli insanlar kimlerdir? Bu insanların iş ve özel yaşamındaki değer yargıları nelerdir? Şirket beklentileri ile yetenekli insanların beklentileri birbiri ile örtüşmekte midir? Doğru işe doğru insan seçimi işletmelerin geleceği açısından hayati öneme sahiptir.

Aday ilişkileri yönetimi gerçekten iyi ve kusursuz yönetilmesi ve zaman ayrılması gereken bir süreçtir. Bu süreçte adaylar müşteri gibi görülmelidir. Bu süreçte kurumsal imaj da önemli olduğundan aday işletme ilişkileri yönetimi daha önemli hale gelmiştir.

İnsan kaynaklarının en temel misyonu; yetenekli insanları bulmak, kaliteyi artırmak, müşteri beklentilerini karşılamak, rekabette bir adım önde olmak ve bu yeteneklerin şirkette kalmalarını sağlamaktır.

İşe alım süreci pahalı olduğundan, iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir. Çünkü; işletmelerin geleceği çalışanlarının niceliklerine değil, nitelik ve yaratıcılıklarına bağlıdır. İnsan kaynakları ”Doğru işe doğru insanı” seçebilmesi için bu süreçte yer alan operasyonel işleri minimize etmesi gerekmektedir.

TÜM BU OPERASYONEL İŞLER, TEK DATABASE’DEN YÖNETİLEREK, ZAMAN VE İŞGÜCÜ KAYIPLARI MİNİMİZE EDİLMEK SURETİYLE YAPILACAKTIR.

HR Network Programı’nın; işletmelere sunduğu çözümlerden biri de Aday İlişkileri Yönetimidir. Adayların açık pozisyonlara başvurmak için işletmelere gelme devri geçen yüzyıl bitmiştir. Elektronik işe alım sürecinin geliştiği günümüzde adaylar açık pozisyonlar için web sitelerinden iş başvurusunda bulunmaktadırlar.

Adayların işbaşvurusu için klasik yöntemler yerine şirketinizin web sitesi üzerinden işbaşvurusunda bulunması halinde HR Network programı ile adayları aradığınız niteliklere göre sorgulayarak, işe alım sürecindeki tüm operasyonel işleriniz minimize edilmektedir.

HR Network Programı ile aday havuzunda, uygun adayların (aday profili, eğitim, bölüm, tecrübe, yaş, cinsiyet ve ikamet yerine göre) sorgulanması, adaylara randevu planlarının yapılması, aday mülakat planlarının hazırlanması, aday sınav ve sınav sonuçlarının Şirket Bilgi Sistemi üzerinden (ŞBS) yönetilmesi insan kaynaklarının işe alım sürecindeki etkinliği artacak ve adaylarla olan ilişkiler kurum imajına büyük değer katacaktır.

İş başvurusunda diğer bir çözüm olarak Human Capital web sitesi üzerinden üye olarak, iş ilanının verilmesi, adayların veritabanında toplanması ve gerekli sorgular yapılarak, işe alım sürecindeki işlerini en hızlı şekilde gerçekleştirme ve operasyonel işler minimize edilmektedir.

3-) İzin Yönetimi
Çalışanların en temel haklarından biri de çeşitli isimler altında tanımlanmış izinlerin yönetimidir. Çalışanların özellikle yıllık izinlerinin işletmeler tarafından tizlikle takip edilmesi, çalışanın bilgisine sunulması çalışan memnuniyeti ve kurumların çalışanlarına verdiği değer açısından çok önemlidir. Ayrıca yasal anlamda da izinlerin işletmeler tarafından takip edilmesi, belgelendirilmesi zorunlu sayılmıştır.

Personelin yasal ve organizasyona özel izin bilgileri girilerek, bu bilgilerin tarihsel olarak izlenmesi, izin takibi, sendikal, mazeret, ücretsiz, toplu, telafi ve denkleştirme izin bilgilerinin Şirket Bilgi Sistemi üzerinden (ŞBS) tutulması ve yönetilmesi HR Network izin modülü içinde yer alan izin yönetim süreçlerindendir.

4-) Vardiya Yönetimi

Vardiyaların yönetimi özellikle vardiya sisteminde çalışan işletmeler açısından çok önemlidir. Vardiya sisteminin esnek yapısına uygun ve hızlı davranabilme kabiliyeti olan Şirket Bilgi Sistemi üzerinden (ŞBS) yönetilmesi işletmelere önemli katkılar sağlamıştır.

HR Network Programı’nın işletmelere sunduğu çözümlerden biri de vardiya yönetimidir. Haftalık vardiya ve fazla mesai planlarını en hızlı ve doğru şekilde yapılması sağlanmıştır.

HR Network Programı vardiya yönetiminde, sadece haftalık vardiya planını yapmakla kalmayıp, aynı zamanda haftalık personel servis planlarını da otomatik yapmakta ve servis planlaması için ayrıca zaman harcanmamaktadır.

Vardiya yönetiminde departman, bölüm, şirket bazında olmak üzere ihtiyaç duyacağınız tüm raporlar tasarlanmıştır. Vardiya yönetim sistemi işletmelerde, çalışana bağlı olmayan bir hizmet sunmaktadır.

5-) Personel Servis Planlaması
HR Network Programı servis yönetiminin işletmelere sunduğu çözümlerden bir diğeridir. Bu program sayesinde bundan sonra haftanın belirli günlerinde çalışan sendromu yaşanmayacaktır. Çünkü servis planlaması vardiya planlaması ile birlikte yapıldığından insan kaynakları uzmanına sadece servis güzergahlarına göre servis planlarının raporunu bilgisayardan almak kalacaktır.

6-) Güvenlik-Ziyaretçi ve Araç Takibi
İşletmelerin güvenliği, işletmelere gelen ziyaretçiler ile ilişkilerin yönetimi ve şirket araçlarının takibi kurumsal bir firmanın göz ardı edemeyeceği işlerdendir.

HR Network Güvenlik-Ziyaretçi & Araç Takip Modülü; işletmelerin güvenlik ve araç takip süreçlerine katma değer yaratmayan işleri ortadan kaldırmaktadır. Güvenlik, ziyaretçi ve araç takibi programında; haftalık güvenlik vardiya planının oluşturulması, ziyaretçi takibi ve araç taleplerinin planlanması, araç giriş çıkış kontrol defterinin Şirket Bilgi Sistemi üzerinden (ŞBS) yönetilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca tarih aralığında ve ziyaretçi türü bazında çeşitli raporlar alınabilmekte ve güvenlik personelinin çeşitli defter ve belgeler tutmasına gerek kalmayıp, tüm işler şirket bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Çalışanların araç talepleri şirket bilgi sistemi üzerinden yapılmakta, ihtiyaç duyuldukça tarih aralığında araç takip raporu alınmaktadır.

  DİĞER UZMAN GÖRÜŞLERİ  
 

  Yeni Mezunun İşe Giriş Hikayesi - Cengiz Karaman

 
 

  Sarp ve Dikenli Kariyer Yolları... - Talat Heral

 
 

  Şirket Kültürü`ne Uygun İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nin Önemi - İlhan ÜRKMEZ

 
 

  Tedarikçileriniz ile Yapacağınız Görüşmelerde Yaklaşımınız. - Gürkan Hüryılmaz

 
 

  Satınalma ve Tedarik Sistemi Performans Ölçüleri.. - Emrah Elik

 
 

  İşe alırken ağır, işten çıkarırken hızlı davranın. - Ersin Doğan

 
 

  İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  SSK'NIN E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI... - Cengiz Karaman

 
 

  İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  Eleman Temin Yöntemlerinde En Avantajlı Yöntem: İnternet - Cengiz KARAMAN

 
 

  İmaj Yönetimi... - Dr. Murat Çağatay

 
 

  DOĞRU İŞE DOĞRU İNSAN... - Günsu BAŞER

 
 

  MÜLAKATLARDA BAŞARILI OLMANIN İNCE NOKTALARI - Cengiz KARAMAN

 
 

  İNSANLARIN İSMİ EN DEĞERLİ KELİMEDİR. İNSANLARA GÜLÜMSEYİN VE İSMİYLE HİTABEDİN. - Talat HERAL

 
 

  EN ÖNEMLİ KAYNAK: İNSAN... - Günsu BAŞER

 
 

  “OUTDOOR” EĞİTİMLER. Bir başka deyişle AÇIK HAVA EĞİTİMLERİ…. - Günsu BAŞER

 
 

  KIDEM TAZMİNATI FONU NE GETİRİYOR ? - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  ’Yetenekleri Şirketinize Çekmek …’’ - Sinem DURUL

 
 

  İNSAN KAYNAKLARI OPERASYONEL İŞLERDEN NASIL KURTULABİLİR? - Efsun GEYLAN

 
 

  İNTERNET’TE E-İŞE ALIMDA ETKİLİ ADRES:WWW.KARİYERZİRVESİ.COM - Cengiz Karaman

 
 

  ‘’İnsan Kaynakları ve İş Stratejilerini Uyumlu Hale Getirmek’’ - Meryem Çalışkan

 
 

  Sürdürülebilir Başarı Elde Etmek İçin İnsanı Yeniden Keşfetmek… - Meryem Çalışkan

 
 

  TÜRKİYE’DE DIŞ KAYNAK KULLANIMI... - Cengiz Karaman

 
 

Hakkımızda | Bie Ulaşın | Gizlilik Prensibi | Kullanım Şartları

 

Copyright © 2005 kariyerzirvesi.com 


www.kariyerzirvesi.com insan kaynakları HUMAN KAPİTAL İnsan Kaynakları ve Dan.Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti; Türkiye İş Kurumu'nun 08.06.2016 tarih 228 numaralı izin belgesi ile faaliyet gösteren özel istihdam bürosudur. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu kanunu gereğince, iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez. İş arayanlardan ücret alınması yasaktır.
Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü: Yavuz Mah. Hükümet Cad. No:173 Köprübaşı Mevki TEKİRDAĞ. 0 282) 260 20 26 -42
İşkur İstanbul Büyükçekmece Hizmet Merkezi:Fatih Mah. Kalyon Sok. No:5 Büyükçekmece/İSTANBUL:(0 212) 883 80 45-47