kariyer-logo
İŞ ALANLARI
ŞEHİR   
ANAHTAR KELİME
DEPARTMAN
SEKTÖR

 

Günsu BAŞER

Likya

Genel Müdür

  DİĞER UZMAN GÖRÜŞLERİ İÇİN TIKLAYINIZ. 
Konu : “OUTDOOR” EĞİTİMLER. Bir başka deyişle AÇIK HAVA EĞİTİMLERİ….

 

“Dünya, nereye gideceğini bilenler için

muhteşem bir oyun bahçesidir”

Türk insanı eğitimi pek sevmez biliriz… Çalışanların bir çoğu için eğitimler sıkıcıdır, gereksizdir (ne de olsa hepimiz her şeyi biliyoruz), yöneticilerin zoru ile katılınmış süreçlerdir. Bazıları işten kaytarabildikleri zaman dilimi olarak da görürler eğitimleri…. Şirketler bütçelerinde fazla harcama gördüklerinde hemen eğitimlerden kısıntıya giderler. Genelde bir yatırım değil, gider kalemidir eğitimler. Ancak, son zamanlarda durum biraz değişti. Şirketler insana yapılan yatırımın geri dönüşlerini fark etmeye başladı sonunda. Turizm sektöründe de bu konuda kıpırdanmalar var. Antalya bölgesindeki tesisler eğitim şirketleri ile birlikte çalışarak hem farklı bir misafir portföyü kazanabilir, hem de bu eğitimlere katılarak kendi gelişimlerine katkıda bulunabilirler.


Günümüz iş dünyasında sıkça konuşulan konulardan birisi, “liderlik”, “takım olmak”, “takımdaşlık”, “ekip ruhu oluşturma”, … Bütün bunlar için hazırlanmış olan eğitim çeşitlerden bir tanesi outdoor eğitimler.


Nedir bu outdoor eğitim dedikleri?

Outdoor eğitimler yaşayarak öğrenme felsefesine dayalı olan bir döngü sürecidir.

Açık hava eğitimlerinin kökeni , 1940'larda psikologların suç işlemiş gençleri rehabilite etmek amacıyla doğa ortamına götürmesine kadar uzanmaktadır.


Eğitimin açık alanda yapılmasının temel mantığı
;

Doğanın insanlara, yaşamaya alıştıkları rahat ve konforlu ortamdan daha farklı öğrenme olanakları sunmasıdır.

İnsanların algı düzeyi, alışık olmadıkları, bilinmeyen ortamlarda yükseldiği için, şehir kurallarıyla yaşamaya alışmış insanlar, doğada öğrenmeye daha açık bir hale gelmekte, böylece eğitim sonucunda sağlanan değişim daha kalıcı olmaktadır.

Bireyler, etkinliğin tamamında yer alarak, öğrenme sürecine aktif olarak katılmaktadır.

Yaşayarak öğrenme modeli;

Öğrenme temel olarak , “bilgi veya becerinin kalıcı olarak kazanılması” şeklinde tanımlanmaktadır. David A.Kolb öğrenmeyi,”tecrübelerin dönüştürülerek ,bilginin yaratıldığı bir süreç” olarak tanımlamıştır.

Özel olarak kurgulanmış birtakım oyunlar oynanarak; ekip çalışmasının gerçekten ne işe yaradığı, iyi bir lider'in ekip başarısını nasıl arttırabileceği, imkansız görülen bazı olayların doğru yöntemler, doğru iletişim, doğru organizasyon ile nasıl başarılacağı ya da gerçek bir EKİP olamayan iş gruplarının ne gibi sorunlarla karşılaşabileceği birebir yaşayarak öğrenilir. Burada iş hayatıyla alakasızmış gibi görünen oyunlar oynanır. Fakat gerçekte konu farklı olsa dahi, yöntemler ve sorunların çıkış şekilleri birebir iş hayatında yaşandığı şekilde gerçekleşir.Düşünür, hedefleri belirler, planlar, alternatifleri çıkarır, karar verir, uygular, sonuçları değerlendirir ve sonrasında daha fazla düşünür, yeni planlar yapıp karar alır, uygular ve sonuca bakılır. Hedeflere ulaşana veya kaynaklar tükenene kadar bu süreç devam eder..


Temel yaklaşım hedeflenen bilgi ve becerileri iletmek için teori ve ders sisteminde anlatımın tamamlayıcısı olarak, katılımcının kendi deneyimleri ile bunu edinmesini sağlamaktır.

Outdoor eğitimlerde ihtiyaç duyulan beceriler iş hayatıyla birebir paralellik göstermekte ve uygulanan yaşayarak öğrenme süreci iş hayatına da aynen yansıtılabilmektedir.


Bireyler ve ekipler için en etkin öğrenme yolu konuya odaklanıp, kendi deneyimleri ve gözden geçirmeleri sonucunda oluşur. Deneyim arttıkça beceri de gelişmektedir. Neyi nasıl yaptığımız ne yaptığımızdan daha önemlidir. Tutum ve davranışların sınırlandırılmadan ortaya çıktığı ve sahibi tarafından da etkilerinin anında gözlemlenebildiği değişime açık bir ortamda outdoor eğitimlerde kolaylıkla oluşturulabilmektedir


Pozitif bir geri dönüş elde edebilmek için ekibin planlama, katılım, problem çözme, karar verme, gerektiğinde liderlik rolü üstlenme gibi alanlarda birlikte çalışması gerekmektedir. Temelinde ise etkili takım oluşturma yatmaktadır. Bunların yanında güven, geribildirim, dialog, sorgulama, iletişim, risk alma becerileri de açığa çıkmaktadır.

Ekip Çalışması Oyunlarının Amaçları:

- Eğlenirken birlikte uyumlu çalışmayı öğrenmek,
- EKİP strateji ve tekniklerini uygulamak,
- Rol ve sorumlulukların paylaşılmasını öğrenmek,
- Çok değişkenli ve bilinmeyenli bir ortamda zaman ve risk yönetimi,
- EKİP olarak hareket etmeyi öğrenmek,
- Yeni düşünme ve iletişim kurma yöntemleri keşfetmek,
- Limitleri zorlamak, hiç bilinmeyen yetenekleri ortaya çıkarmak,
- Diğer bireylere saygılı olmak, kişisel farklılıkların önemini kavramak,
- Gerekli durumlarda yoğun stres altında verimli çalışmayı öğrenmek.

EKİP ÇALIŞMASI oyunlarının getirileri:
- Yüksek moral ve motivasyonlu, pozitif düşünen gerçek bir EKİP
- Ortak amaç ve ait olma duygusu taşıyan elemanlardan oluşan bir EKİP
- Takım içinde bireysel zayıflık ve üstünlüklerden fayda sağlama tekniklerini bilen bir EKİP
- Bir ekip olarak çalışıldığında, bireysel olarak ulaşılamayacak hedeflere ulaşılacağını deneyimleyerek öğrenen gerçek bir EKİP

Nasıl Yapılıyor? Yöntem Nedir?

Özel olarak kurgulanmış ve hedefleri belli oyunlar arasından ekibinize uygun olanlar seçilir. Şirket çalışanlarınız, sizinle birlikte yapacağımız bir çalışma ile küçük ekiplere ayrılır. Ekipler seçilirken; oyunların amaçlarına göre, aynı projede çalışan kişiler, birbirini daha fazla tanımaya ihtiyacı olan kişiler, iletişim problemleri olan kişiler, fiziksel özellikler gibi kriterler dikkate alınır. Kişiler gün içinde farklı ekiplerde yer alabilirler, böylece farklı kişilerle çalışmanın ne gibi farklar doğurduğunu da deneyimlemiş olurlar. Her oyundan sonra sıcağı sıcağına oyunun değerlendirmesi yapılır.

Hangi tür konu ve programlar için Outdoor Eğitim uygulaması yapılabilir?

Ekip çalışması, liderlik vasfı yüksek kişilerin seçimi (Ekip oluşturma), organizasyon değişiklikleri ya da yeni ekip kurulması gibi durumlarda ekibin kaynaşması, iletişim problemleri olan ekipler, Motivasyon kaybı yaşayan ekiplerde bunun giderilmesi, stres altında çalışmaya yönelik uygulamalar, motivasyon ve kaynaşma aktiviteleri.

OUTDOOR EĞİTİMLERE BİR ÖRNEK….

LİKYA LİDERLİK YÜRÜYÜŞÜ

Dağların, çam ormanlarının, kumsalların, yaylaların içinden geçen zorlu ve bilinmeyen bir parkur; Likya. Tarihle iç içe geçen rota, kimi zaman sarp kayalıklardan, kimi zaman yaylaların tepesinden, Türkiye'nin en güzel ormanlarından geçen yollarla dolu. Şehir çocuklarının uyku tulumu içinde geçirdiği geceler, kimi zaman içecek su bulmak için geçen arayışlar, zorlu tepeleri aşmak için verilen mücadeleler..Türkiye’nin İlk Eğitim İçerikli Doğa Yürüyüşü; LİDERLİK YÜRÜYÜŞÜ PROJESİ bu yıl 24 Ağustos – 30 Ağustos 2005 arasında 2. si yapılacak.

Projenin Amacı;

· Geleceğin liderleri olabilecek gençlere bir hafta boyunca sürecek liderlik eğitimleri ile yol göstermek

· Dünyadaki en güzel 10 yürüyüş rotasından biri olan tarihi Likya yolunda, katılımcılara kamp, doğa, tarih ve liderlikle dolu farklı bir eğitim anlayışı sunmak

· Katılımcılara eğitimler, liderlik oyunları, söyleşiler, work – shop’lar, drama çalışmaları ve yaşadıkları kamp hayatı ile; iş ve özel hayatlarında kolaylaştırıcı rol oynayacak faktörleri yaşatarak öğretmek, kişisel özelliklerinin farkına varmalarını, kendilerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktır.

KATILIMCILARIN ALDIKLARI EĞİTİMLER;

  • Takım olmak ( Ben Yerine Biz Demek…)
  • Konuşan Beden Dili
  • Karar Verme ve Sorun Çözmede Yaratıcılık
  • Stratejik Düşünme
  • Davranış Biçimlerinin Kişisel Hayata Etkisi, Kişilik Farklılıkları
  • Zaman Yönetimi
  • Kendini Doğru İfade Etme Sanatı
  • İçimizdeki Lideri Keşfetmek
  • İletişim

Yeni şeyleri ve yeni fikirleri tecrübe edebilmek, görünen ya da planlananla yaşanan arasındaki farklardan dersler çıkarmak, yaşamın olgunlaşma süreci olarak adlandırılır. Yaşadıkça deneyimlerimiz nitelik,düşüncelerimiz ise boyut kazanır. Bu sayede aşılan her zorluk, bir sonraki adımın başlangıcı olur. İşte bu önemli kazanç için outdoor aktivitelerin eğitimdeki rolü çok büyük....

  DİĞER UZMAN GÖRÜŞLERİ  
 

  Yeni Mezunun İşe Giriş Hikayesi - Cengiz Karaman

 
 

  Sarp ve Dikenli Kariyer Yolları... - Talat Heral

 
 

  Şirket Kültürü`ne Uygun İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nin Önemi - İlhan ÜRKMEZ

 
 

  Tedarikçileriniz ile Yapacağınız Görüşmelerde Yaklaşımınız. - Gürkan Hüryılmaz

 
 

  Satınalma ve Tedarik Sistemi Performans Ölçüleri.. - Emrah Elik

 
 

  İşe alırken ağır, işten çıkarırken hızlı davranın. - Ersin Doğan

 
 

  İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  SSK'NIN E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI... - Cengiz Karaman

 
 

  İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  Eleman Temin Yöntemlerinde En Avantajlı Yöntem: İnternet - Cengiz KARAMAN

 
 

  İmaj Yönetimi... - Dr. Murat Çağatay

 
 

  DOĞRU İŞE DOĞRU İNSAN... - Günsu BAŞER

 
 

  MÜLAKATLARDA BAŞARILI OLMANIN İNCE NOKTALARI - Cengiz KARAMAN

 
 

  İNSANLARIN İSMİ EN DEĞERLİ KELİMEDİR. İNSANLARA GÜLÜMSEYİN VE İSMİYLE HİTABEDİN. - Talat HERAL

 
 

  EN ÖNEMLİ KAYNAK: İNSAN... - Günsu BAŞER

 
 

  “OUTDOOR” EĞİTİMLER. Bir başka deyişle AÇIK HAVA EĞİTİMLERİ…. - Günsu BAŞER

 
 

  KIDEM TAZMİNATI FONU NE GETİRİYOR ? - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  ’Yetenekleri Şirketinize Çekmek …’’ - Sinem DURUL

 
 

  İNSAN KAYNAKLARI OPERASYONEL İŞLERDEN NASIL KURTULABİLİR? - Efsun GEYLAN

 
 

  İNTERNET’TE E-İŞE ALIMDA ETKİLİ ADRES:WWW.KARİYERZİRVESİ.COM - Cengiz Karaman

 
 

  ‘’İnsan Kaynakları ve İş Stratejilerini Uyumlu Hale Getirmek’’ - Meryem Çalışkan

 
 

  Sürdürülebilir Başarı Elde Etmek İçin İnsanı Yeniden Keşfetmek… - Meryem Çalışkan

 
 

  TÜRKİYE’DE DIŞ KAYNAK KULLANIMI... - Cengiz Karaman

 
 

Hakkımızda | Bie Ulaşın | Gizlilik Prensibi | Kullanım Şartları

 

Copyright © 2005 kariyerzirvesi.com 


www.kariyerzirvesi.com insan kaynakları HUMAN KAPİTAL İnsan Kaynakları ve Dan.Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti; Türkiye İş Kurumu'nun 08.06.2016 tarih 228 numaralı izin belgesi ile faaliyet gösteren özel istihdam bürosudur. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu kanunu gereğince, iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez. İş arayanlardan ücret alınması yasaktır.
Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü: Yavuz Mah. Hükümet Cad. No:173 Köprübaşı Mevki TEKİRDAĞ. 0 282) 260 20 26 -42
İşkur İstanbul Büyükçekmece Hizmet Merkezi:Fatih Mah. Kalyon Sok. No:5 Büyükçekmece/İSTANBUL:(0 212) 883 80 45-47