kariyer-logo
İŞ ALANLARI
ŞEHİR   
ANAHTAR KELİME
DEPARTMAN
SEKTÖR

 

Cengiz KARAMAN

Human Kapital

İnsan Kaynakları Müdürü

  DİĞER UZMAN GÖRÜŞLERİ İÇİN TIKLAYINIZ. 
Konu : Eleman Temin Yöntemlerinde En Avantajlı Yöntem: İnternet

 

Elemanlar “iç transfer” ve “dış transfer” olmak üzere iki ana yöntem ile temin edilebilir:

1. İç transfer

2. Dış transfer

· Gazete ilanı

· Danışmanlık şirketleri

· Piyasa araştırması

· Tanıdık/çevre/referans

· Üniversite/okullar

· İnternet

1.İç Transfer

Bu yöntemde söz konusu pozisyon için gerekli olan eleman, şirket içinden temin edilir.

İç transfer yöntemi ,bulunduğu bölümde işinden memnun olmayan bir kişiyi kaybetmek yerine o­ndan farklı bir şekilde yararlanmayı sağlamanın yanı sıra, rotasyon veya terfi niteliği de taşıyabilir.

En büyük avantajı, işe alınacak adayın işe alışma devresini minimuma indirmesi ve gazete ilanı, danışmanlık şirketi gibi diğer eleman temin yöntemlerinin gerektirdiği harcamalara neden olmamasıdır.

İç transfer üst yönetim kararıyla gerçekleşebileceği gibi şirket panosu veya şirket gazetesine/dergisine verilen ilanlarla da çalışanlar açık pozisyon(lar) ile ilgili bilgilendirilebilir.

2.Dış Transfer

Dış transfer yönteminde açık olan pozisyon için gerekli eleman, gazete ilanı, danışmanlık şirketleri, piyasa araştırması, tanıdık/çevre/referans, internet veya üniversite/okullar aracılığı ile şirket dışından temin edilir.

Bu yöntemde iş görüşmeleri daha ağırlıklı bir önem taşımaktadır. Dış transfer yöntemlerini detaylı olarak aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir.

2.a) Danışmanlık Şirketleri

Eleman temini konusunda özel istihdam bürosu olarak seçme ve yerleştirme hizmeti veren şirket sayısı son yıllarda hızla artmış ve bütün sektörlerde popüler ve önemli bir parçası durumuna gelmiştir.

Danışmanlık şirketlerinden yararlanmanın en büyük avantajı, var olan aday veritabanı sayesinde gerekli elemanların hızlı şekilde temin edilebilmesidir. Bir gazete ilanının verilmesi söz konusu olsa bile bu yöntem, adayların gizlilik konusunda tereddüt etmeden başvurmaları, ayrıca firmanın özellikle belirli kritik pozisyonlar için eleman aradığının piyasada duyulmasını istemediği durumlarda gizliliğin sağlanabilmesi için tercih edilen bir yöntemdir. Bu bağlamda özellikle orta ve üst yönetici seviyeleri için en uygun yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.Ayrıca uygun olmayan bir aday işe alındığında veya memnuniyetsizlik durumunda danışman firma garantisinin bulunması ve yeni adayların temin edilebilmesi de önemli bir avantajdır.

Danışmanlık firmalarından yararlanmak genellikle “pahalı” bir yöntem olarak kabul edilse de, eleman seçme sürecinde diğer yöntemlerin kullanılması ile ortaya çıkacak toplam maliyet hesaplandığında bu açıdan da tercih edilebilir bir yöntem olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Danışman firmadan yararlanmadaki gerekçeler

· Özellikle açık olan pozisyonu dolduracak adaylara ulaşmakta güçlük çekiliyorsa (hedef kitle

küçükse, özel bir uzmanlık gerektiriyorsa, üst düzey yöneticiler gibi ilan ile iş değiştirmeyi

düşünmeyen bir gurup söz konusu ise

· Doldurulacak pozisyonda halihazırda çalışan biri varsa,

· Zaman ve gazete ilan maliyetlerini minimize etmek,

· Uygun olmayan veya işinden memnun olmayan adayların ayrılması halinde danışman firmanın

garantisinden yararlanmak

· Diğer yöntemlerden sonuç alınamıyorsa veya çok acil bir ihtiyaç söz konusu ise başvurulması

gereken bir yöntemdir.

19 Şubat 2004 tarih, 25378 sayılı yönetmelik ile yurtiçi ve dışında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde özel istihdam bürolarına aracılık etme işi verilmiştir. Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilen bürolar; iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yanında, işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde de bulunmalarına izin verilmiştir.


2.b) Piyasa Araştırması

Özellikle özel/spesifik bir konuda tecrübe gerektiren pozisyonlar için piyasada ilgili sektörlerde çalışan firmalar tespit edilerek firmalardan veya tanıdık çevreden gerekli konularda tecrübesi olan kişilerini isimleri alınır ve bu kişiler ile ilgili araştırma yapılır.Uygun görüldüğü taktirde kişiler görüşmeye davet edilir ve görüşme talebini kabul edenler ile görüşme ayarlanır.

Bu yöntemin en büyük dezavantajı firmalar arasında tatsızlıklara neden olabilmesidir. Böyle bir durumdan kaçınmak için piyasa araştırmasının firmanın kendisi yerine bir aracı kuruma yaptırılması, en iyi seçenektir.


2.c) Tanıdık/Çevre/Referans

Firmalarda pozisyon açığı olduğu zaman, özellikle eleman temin sürecinin gizli yürütülmesi gerekmediği durumlarda, firma çalışanlarının veya ilgili sektörlerde görev yapan kişilerin haberdar olması, uygun eleman teminini kolaylaştırabilir.Bu yöntemin en büyük avantajı; eleman temin sürecinde herhangi bir masraf gerektirmemesidir.

Tanıdık/çevre/referans yolu ile eleman temini, özellikle ülkemizde çok tercih edilen bir yöntemdir. Bu yönteminde bazı sakıncaları bulunmaktadır. Tanıdık veya referans yolu ile eleman temininde akraba olanların işe alınmaları ilerde bazı sorunların doğmasına neden olabilmektedir. Referanslar özellikle üç ana kaynaktan gelir:


·
Şirket sahipleri veya üst düzey yöneticilerinden önerilmesi:Burada adayın işe uygunluğu ikinci planda kalır. Eleman temininden sorumlu yönetici, referans önemli ve etkinliğine göre baskı hissedebilir.


·
Şirket içindeki boş pozisyonlardan haberdar olan mevcut personelden önerilmesi: Bu adaylar, şirket profiline ve iklimine en uygun kişiler olma şansına sahiptir. Şirket hakkında her türlü bilgi önceden çalışan tarafından verilmiştir.Yönetici pek baskı hissetmez.


·
İş yapılan, iş ilişkisi içerisinde bulunan özel ve kamu kuruluş yönetici ve çalışanlarından önerilenler: Bu adaylar, iş ilişkisinin boyutu ve önemine göre her pozisyona–uygun olsun veya olmasın önerilebilirler. Gerçek iş profiline uygun aday genellikle az çıkar. Kısmen baskı söz konusu olabilir.


2.d) Üniversite/Okullar

Günümüzde “Kariyer Günleri” adı altında bütün büyük üniversitelerde yılda en az bir kez, firmaların kendilerini potansiyel adaylara tanıtması ve başvurmak isteyen yeni mezunlara bu olanağı vermek için toplantılar düzenlenmekte ve firmalar yüksek katılım göstermektedir.

Firmanın reklamı olması açısından da önem taşıyan bu yöntem, yine adayların başvurmadan önce firma hakkında detaylı bilgi almalarını sağlamakta ve ön elemelerin anında, vakit kaybı olmaksızın yapılmasına olanak vermektedir.

Bu yöntemin avantajları:

· Çok sayıda adaya ulaşabilmesi,

· Şirketin birden fazla adaya aynı anda tanıtabilmesi,

· Şirket imajına katkıda bulunması,

· Rakipleri izleyebilme olanağı vermesi,

· Daha az maliyetli olması,

· Başvuru havuzuna katkı sağlaması,

· Çabuk sonuçlanması,

· Mevcut ücret ve iş profilleri konusunda geri bildirim alma olanağı sağlamasıdır.


2.e) İnternet

Günümüzde çok popüler hale gelen eleman temin yöntemlerinden biri de internetir.

Son yıllarda işe alım alanında hizmet veren sitelerin sayıları hızla artmaktadır. Bu sitelerden en önemlilerinden biride www.kariyerzirvesi.com insan kaynakları sitesidir. Eleman temin yöntemlerinden en avantajlı olanı internet üzerinden işe alımı gerçekleştirmektir.

Elektronik işe alımın avantajları

· İşe alım maliyetlerinden ciddi tasarruf imkanı 90 gün boyunca iş ilanı yayınlama

· Telefon & zaman maliyetlerini minimize edilmektedir.

· 7 gün 24 saat o­nline ilan yayınlama imkanı

· Kağıtsız ortamda personel seçme ve değerlendirme

· Tek tuşla başvuru cevaplama

· Firma aday veritabanı oluşturma

· Esnek aday sorgulama sisteminden yararlanma

· Adayları kendi belirleyeceğiniz kriterlere göre gruplama

Firmaların internet üzerindeki sitelerinde bulunan başvuru formlarını dolduran veya belirtilen e-mail adreslerine özgeçmişlerini gönderen adaylar için iş başvuruları hem çok daha zahmetsiz olmakta, hem de internet üzerindeki firma bilgilerini inceleyerek daha bilinçli bir şekilde firmalara başvuru yapma imkanı doğmaktadır. İnternette yer alan, adayların özgeçmiş, kurumların ise pozisyon bilgileri girebildikleri siteler de giderek tercih edilen bir sektör oluşum sürecini başlatmıştır.

2.f) Gazete İlanı

Gazeteye ilan vermek, ilan doğru olarak hazırlandığı takdirde kaliteli eleman çekmek için çok uygun ve kullanışlı bir yöntemdir.

Gazete ilanını hazırlarken beş ana amaç bulunmaktadır:

· Uygun,kaliteli elemanları çekebilmek,

· İlana başvurmaları konusunda potansiyel adayları motive etmek ,

· Uygun olmayan adayların başvurmasını engellemek,

· Potansiyel adaylara pozisyon ve firma hakkında gerekli bilgileri vermek,

· Firma imajını yansıtmak.

Önemli olan gazete ilanının etkisi, içeriği, yeri ve zamanlamasıdır. En büyük avantajı başvuru sayısının yüksekliğidir. Faks ile başvurularda pahalı bir eleman bulma yöntemidir.

Gazete İlanı vermenin dezavantajları:

· İşe alım sürecini uzatmaktadır.

· Pahalı bir yöntemdir.

· Üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarında adaylar başvurmak konusunda daha çekingen

davrandıkları için pek tercih edilmemektedir.

· ilanın özelliklerine bağlı olarak diğerlerine kıyasla daha pahalı bir yöntem olarak karşımıza

çıkabilmektedir.

2.f.1) Gazete İlanının Etkisi

Gazete ilanının hedeflenen kitleye ulaşması, aşağıdaki hususların uygulanması ile ilgilidir:

· Yayınlanacak olan gazete ilanı, hedef kitleyi etkileyecek, ilgi çekici bir üslupla hazırlanmış

olmalıdır.

· Başlıklar koyu ve çarpıcı olmalıdır.

· İlanın çevresinde bir çerçeve bulunması ve firma logosunun da yerleştirilmesi olumlu bir

etki yaratacaktır.

· Maaş miktarı olmasa bile, seviyesi konusunda bilgi vermek de ilgi çekici bir unsurdur.

· İlanın genel görünüşü göze hoş gelen, çarpıcı, kolay okunur bir şekilde hazırlanmış

olmalıdır.

· Kullanılan dil kişileri heyecanlandıracak ve başvurma isteği uyandıracak, ancak açık bir

havada olmalıdır.

2.f.2) Gazete İlanının İçeriği

Potansiyel adayların, gazete ilanını inceledikleri zaman mutlaka cevap bulmaları gereken bazı sorular vardır:

· Yapılacak iş nedir?

· İşin yeri neresidir?

· Ben bu işi yapabilir miyim?

· İşin bana bir katkısı olacak mı?

İlanın içeriği, ağırlıklı olarak iş tanımından oluşmalıdır. İdeal şekilde hazırlanmış olan bir gazete ilanının içermesi gereken bilgiler şöyledir:

1. Pozisyonun Adı

2. Firma adı, faaliyet konusu, faaliyet yeri

3. Görevin tanımı ve sorumlulukları, bağlı olarak çalışılacak kişinin pozisyonu

4. Gerekli eğitim,tecrübe ve beceriler

5. Gerekli kişisel özellikler

6. Varsa, yaş sınırı

7. Varsa, kariyer imkanları

8. Başvuru bilgileri (kimin adına,nasıl,nereye,vb)

9. Varsa, son başvuru tarihi

2.f.3) Gazete İlanının Yeri Ve Zamanlaması

Haftanın farklı günlerinde eleman ilanları yayınlayan birçok gazete ve dergi bulunmaktadır. Bu durumda önemli olan pozisyonun niteliğine ve hedef kitlesine göre en uygun okuyucu ağına sahip yayın organının seçilmesi ve zamanlamasının da buna göre yapılmasıdır.

İlan çekici ve ulaşılabilir olmalıdır.Firmalar açısından genellikle tercih edilen, ilanın gazetenin sağ ve mümkün olduğu kadar ön sayfalarda, sayfanın üst yarısında olmasıdır.

Cengiz KARAMAN

İnsan Kaynakları Müdürü

Human Danışmanlık

www.kariyerzirvesi.com

  DİĞER UZMAN GÖRÜŞLERİ  
 

  Yeni Mezunun İşe Giriş Hikayesi - Cengiz Karaman

 
 

  Sarp ve Dikenli Kariyer Yolları... - Talat Heral

 
 

  Şirket Kültürü`ne Uygun İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nin Önemi - İlhan ÜRKMEZ

 
 

  Tedarikçileriniz ile Yapacağınız Görüşmelerde Yaklaşımınız. - Gürkan Hüryılmaz

 
 

  Satınalma ve Tedarik Sistemi Performans Ölçüleri.. - Emrah Elik

 
 

  İşe alırken ağır, işten çıkarırken hızlı davranın. - Ersin Doğan

 
 

  İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  SSK'NIN E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI... - Cengiz Karaman

 
 

  İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  Eleman Temin Yöntemlerinde En Avantajlı Yöntem: İnternet - Cengiz KARAMAN

 
 

  İmaj Yönetimi... - Dr. Murat Çağatay

 
 

  DOĞRU İŞE DOĞRU İNSAN... - Günsu BAŞER

 
 

  MÜLAKATLARDA BAŞARILI OLMANIN İNCE NOKTALARI - Cengiz KARAMAN

 
 

  İNSANLARIN İSMİ EN DEĞERLİ KELİMEDİR. İNSANLARA GÜLÜMSEYİN VE İSMİYLE HİTABEDİN. - Talat HERAL

 
 

  EN ÖNEMLİ KAYNAK: İNSAN... - Günsu BAŞER

 
 

  “OUTDOOR” EĞİTİMLER. Bir başka deyişle AÇIK HAVA EĞİTİMLERİ…. - Günsu BAŞER

 
 

  KIDEM TAZMİNATI FONU NE GETİRİYOR ? - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  ’Yetenekleri Şirketinize Çekmek …’’ - Sinem DURUL

 
 

  İNSAN KAYNAKLARI OPERASYONEL İŞLERDEN NASIL KURTULABİLİR? - Efsun GEYLAN

 
 

  İNTERNET’TE E-İŞE ALIMDA ETKİLİ ADRES:WWW.KARİYERZİRVESİ.COM - Cengiz Karaman

 
 

  ‘’İnsan Kaynakları ve İş Stratejilerini Uyumlu Hale Getirmek’’ - Meryem Çalışkan

 
 

  Sürdürülebilir Başarı Elde Etmek İçin İnsanı Yeniden Keşfetmek… - Meryem Çalışkan

 
 

  TÜRKİYE’DE DIŞ KAYNAK KULLANIMI... - Cengiz Karaman

 
 

Hakkımızda | Bie Ulaşın | Gizlilik Prensibi | Kullanım Şartları

 

Copyright © 2005 kariyerzirvesi.com 


www.kariyerzirvesi.com insan kaynakları HUMAN KAPİTAL İnsan Kaynakları ve Dan.Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti; Türkiye İş Kurumu'nun 08.06.2016 tarih 228 numaralı izin belgesi ile faaliyet gösteren özel istihdam bürosudur. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu kanunu gereğince, iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez. İş arayanlardan ücret alınması yasaktır.
Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü: Yavuz Mah. Hükümet Cad. No:173 Köprübaşı Mevki TEKİRDAĞ. 0 282) 260 20 26 -42
İşkur İstanbul Büyükçekmece Hizmet Merkezi:Fatih Mah. Kalyon Sok. No:5 Büyükçekmece/İSTANBUL:(0 212) 883 80 45-47