kariyer-logo
İŞ ALANLARI
ŞEHİR   
ANAHTAR KELİME
DEPARTMAN
SEKTÖR

 

Emrah Elik

Satın Alma Uzmanı

  DİĞER UZMAN GÖRÜŞLERİ İÇİN TIKLAYINIZ. 
Konu : Satınalma ve Tedarik Sistemi Performans Ölçüleri..

 

Satınalma ve tedarik sistemini ölçmek için kullanılan performans ölçüleri aşağıdaki 8 özelliğe sahip olmalıdır:

 

1.       Satınalma ve tedarik performans ölçüleri dikey olarak şirket amaçlarıyla bağlantılı olmalı, yatay olarak ise stratejik iş üniteleri (SBU) ve diğer fonksiyonel ünitelerle bağlantılı olmalı.

2.       Satınalma ve tedarik performans ölçüleri geniş kapsamlı olmalı

3.       Satınalma ve tedarik performans ölçüleri dinamik ve etkin olmalı

4.       Satınalma ve tedarik performans ölçüleri açık olmalı ve organizasyondaki orta kademe yöneticiler ve üst kademe yöneticilere iletilmeli

5.       Satınalma ve tedarik performans ölçüleri performansa bağlı teşviklere bağlanmalı

6.       Satınalma ve tedarik performans ölçüleri uygun organizasyonel kaynaklarla desteklenmeli

7.       Satınalma ve tedarik performans ölçüleri uygun sistemlerle desteklenmeli

8.       Satınalma ve tedarik performans ölçüleri güçlü bir liderlikle savunulmalı

 

KATEGORIYE GÖRE ÖLÇULER

1. FİYAT / MALİYET ÖLÇÜLERİ

4 kategoride değerlendirilebilirler:

1.       Hedef fiyatlar : Maliyet düşürme hedeflerine dayanan, bütçeye dayanan, yada diğer rakip fiyatlarına daynan

2.       Maliyet düşürme (miktar azaltmayıda kapsar)

3.       Aktüel fiyat değişiminin, market index fiyat değişimine oranı

4.       Maliyet önleme

1.1.      Hedef Fiyat Ölçüleri

Müşterilerin nihai ürün için ödemeye razı oldukları fiyatın tahmin edilmesine dayanan bir yaklaşımdır. Birden çok parça ürünü meydana getiriyorsa her bir parçanın fiyatının toplamının nihai fiyat üzerindeki etkisinin ölçülmesi gerekir. Nihai ürünün fiyatını gerçekleştirmeyi önleyen potansiyel problemlerin erkenden görülmesi sağlanabilir.

 

1.2.      Maliyet Düşürme Ölçüleri

Maliyet düşürme ölçüleri mevcut dönemdeki fiyat ile önceki dönemde ödenen fiyatın karşılaştırılması temeline dayanır. Bir dönemdeki maliyet azalmasının hesaplanması için o dönemde alınan maldan toplam satınalınan miktar önemlidir.

Maliyet düşürmede önemli noktalar:

·         Ölçümler mevcut fiyatla, piyasa fiyatı arasındaki ilişkiyi göstermez. Örneğin bir firma %5 indirim almış olabilir, fakat piyasa fiyatı %10 düşmüştür.

 

1.3.        Güncel Fiyat / Fiyat İndexi karşılaştırması

Bu ölçümler bir ürün grubu için fiyat indexini, satınalınan fiyatla belirli bir dönem karşılaştırma esasına dayanır. Bu ölçüler dış kıyaslama perspektifi ile fiyatları değerlendirmek açısından önemlidir.

Zorlukları: Fiyat indexlerini oluşturmak için ve firma fiyat index sepetini oluşturmak için kaynaklara ihtiyaç vardır, ve özellikle servis işleri için fiyat indexi oluşturmak zordur.

 

1.4.          Maliyet Önleme

Maliyet önleme ölçümleri, satınalma gerekli aksiyonu yapmasaydı harcanacak olan parayı temsil eder.  Güncel fiyat önceki fiyattan yüksek olabilir, bu gibi durumlarda maliyet düşürme kaydedilemez.

Örnek: Bir malı firma en son 9$ a almış olsun. Bir sonraki ihtiyaçta 3 farklı firma 10,11 ve 12 olarak fiyat teklif ettiler. Eğer 9,5’e nihai anlaşma sağlandı ise bu örnekteki nihai maliyet önleme 0,5 veya 2,5’ dir. Ama son fiyat bir öncekine göre 0,5 artmıştır.

 

Fiyat / Maliyet Ölçüleri için Tavsiyeler

·         Etkin bir satınalma ve tedarik departmanı fiyat maliyet ölçülerinin bir kombinasyonunu firmanın mali performansına katkılarını görmek için uygulamak zorundadır. Birinci öncelik maliyet düşürme ölçüsüdür. Maliyet düşürme ölçüleri:

1.       “Maliyet düşürme” nin kuralları tanımlanmalıdır.

2.       Yeni fiyatları bir önceki fiyata ve bütçelenen fiyatla kıyaslamalıdır.

3.       Satınalınan miktarları içermelidir.

4.       Tasarrufları sadece gerçekten gerçekleştiğinde kaydetmelidir.

5.       Bir finans personeli tarafından o­naylanmalıdır.

 

·         İkinci bir gereksinim ise aktüel fiyatlarla hedef fiyatların karşılaştırılmasıdır. Hedef fiyatlar finansal bir plan kurulmasında önemli yer tutar.

·         Güncel fiyat / market (piyasa) fiyatları karşılaştırma sistemi bir kaç anahtar malzeme için kurulmalıdır.

 

Fiyat / Maliyet Ölçüleri – ÖRNEKLER

 

·         Birim maliyet azaltmaları

·         Toplam maliyet azaltma (toplam satınalınan parçalar için)

·         Planlanan (bütçede) ve gerçekleşen maliyet azaltmanın ölçümü

·         Tedarik zinciri maliyet azaltmaları

·         Aktüel fiyat – market index fiyatı arasındaki fark

·         Hedef fiyat – aktüel fiyat arasındaki fark

·         Benzer bir parça için firmamızın ve rakip firmanın ödediği fiyatın karşılaştırılması

·         Maliyet önleme

·         Yönetim giderlerinde azaltma

 

2.GELİR ÖLÇÜLERİ

Gelir ölçüleri satınalma stratejilerinin firma gelirine etkilerini temsil eder. Örnek: Tedarikçiden gelen yeni bir teknoloji ile yeni bir üründe satış yükselmesi ve fiyat artışı.   Tedarikçinin mükemmel performansıyla yeni bir ürünün piyasaya sürülme tarihinin öne çekilmesi gelir artışıyla ilişkilendirilebilir.

 

Gelir ölçüleri satınalma stratejileri ile ilişkili olmasına rağmen firmalarda genellikle uygulanmıyor.

 

3.STOK ÖLÇÜLERİ

Stokları yönetmek işletmeler için çok kritiktir. Az,çok veya yanlış stoğun operasyonel ve finansal zararları vardır. Tedarikçilerle yaratıcı ilişliler kurarak satınalma direkt olarak stok üzerine etki edebilir.

Tüm resmi görebilmek için bir çok stok ölçüm parametresi gerekmektedir. Her ne kadar bir çok firma sadece stok devir hızını ölçsese, bu ölçüm stok performansını ölçmek için yeterli değildir.

 

Stok Ölçüleri – ÖRNEKLER

·         Stok devir hızı

·         Stokların YTL olarak değeri

·         Stokların toplam satışa, bütçeye,etc. oranı

·         Uygulanan konsinye stok programları

·         Planlanan/gerçek stok durumu

·         Stok bulundurma maliyeti

 

4.SAĞLANABİLİRLİK ÖLÇÜLERİ

 

Sağlnbilirlik ölçüleri stok ölçüleri ile ilişkilidir, fakat daha genel olarak tedarikçilerin operasyonları ve müşteri isteklerini destekleme becerisi olarak tanımlanır. Sağlanabilirlik ölçüleri miktar, kalite ve zaman boyutlarını içerir.

 

En önemli noktalar zaman ve miktar değişiklikleridir. Sağlanabilirlik ölçüleri, tedarikçinin belirli miktarda ve belirli sürede teslim etmesi gereken malın miktarı ve zamanında meydana gelen değişiklikler karşısında verebildiği hizmeti ölçer.

 

Örneğin eğer talep edilen miktar standard olmayan bir sipariş ile %50 arttırılırsa tedarikçi performansı kötüye gider. “Sağlanbilirlik ve flexibility” ölçülerinin kullanılması tedarikçilerin performanlarının ölçülmesinde tahmin edilemeyen talep değişimlerin ölçmede beraber kullanılması gereken iki terimdir.

 

Sağlanabilirlik ölçüleri - ORNEKLER

·         Tedarik yetersizliği sebebiyle kapanan hat sayısı

·         Operasyon çizelgesini karşılaam yüzdesi

·         Devam eden müşteri taleplerini karşılama yüzdesi

 

5.KALİTE OLÇÜLERİ

 

Kalite ölçüleri firmalar tarafından düzenli olarak uygulanmaktadır. Kalite ölçüler genel anlamda 3 e ayrılır: Nicel ölçümler, kullanıcı anketleri ve tedarikçi kalite sertifikasyon programları

 

5.1.Nicel Ölçüler

·         Hata sayısı ve yüzdesi

·         Milyondaki hata adedi

·         Hatasız sevkiyatların sayısı ve oranı

·         Düşük kalite sebebiyle tedarikçiden alınan para miktarı

 

5.2Kullanıcı Anketleri

Nicel ölçülere ek olarak bir çok firma ürünlerin kalitesi, servis kalitesi, tedarikçilerden gelen malzeme ile ilgili anket düzenliyor. Bu anketler sadece ürün kalitesi ilgili sorular değil, aynı zamanda tedarikçi tarafından sağlanan servisin kalitesi ve kalite problerinde gösterdikleri reaksiyonlarla ilgili sorular içerir.

 

5.3Kalite Sistemi Sertifikasyonu

 

Firmaların çoğu tedarikçilerinden kaç tanesinin ISO yada diğer belgelere sahip olduğunu takip ediyor.

  

6.       TEDARİKÇİ ÖLÇÜLERİ

Tedarikçi ölçüleri 3 gruba ayrılabilir:
            1.Tedarikçi Performansı

                  2.Tedarikçi Yönetimi

            3. Tedarikçi İlişkileri

Birinci kategori tedarikçi skorkartı metinlerini içerir. Örneğin: kalite,avaibility/flexibility, zamanında teslim, fiyat rekabet yeteneği, teknoloji ve fiziksel çevre

 

İkinci kategori yıllık ciro yüzdeleri, tedarikçi sayısı, jeografik olarak harcama dağılımı,

 

Üçüncü grup tedarikçi ile firma arasındaki ilişkinin kalitesi ile ilgilidir. Üçüncü kişiler tarafıdan düzenlenen ve değerlendirilen anketler ile olabilir.

 

Etkin satınalma ve tedarik organizasyonları bu üç kategoriyide kullanmalıdır. Öncelik ayarlamaları ve ölçümlerin ağırlıkları firmaların stratejilerine bağlı olarak değişebilir.

 

Tedarikçi Ölçüleri – ÖRNEKLER

·         Kalite

·         Teslim

·         Yanıt verme / sağlanabilirlik

·         Fiyat rekabetçiliği

·         Teknoloji ve yenilikçilik

·         Çevrim zamanı

·         % ciro

·         tedarikçi kapasite auditleri

·         mevcut iş devam planları

·         Harcamaların %95 inş oluşturan tedarikçi sayıları (tedarikçi azaltma)

·         Tedarikçi konumları

  DİĞER UZMAN GÖRÜŞLERİ  
 

  Yeni Mezunun İşe Giriş Hikayesi - Cengiz Karaman

 
 

  Sarp ve Dikenli Kariyer Yolları... - Talat Heral

 
 

  Şirket Kültürü`ne Uygun İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nin Önemi - İlhan ÜRKMEZ

 
 

  Tedarikçileriniz ile Yapacağınız Görüşmelerde Yaklaşımınız. - Gürkan Hüryılmaz

 
 

  Satınalma ve Tedarik Sistemi Performans Ölçüleri.. - Emrah Elik

 
 

  İşe alırken ağır, işten çıkarırken hızlı davranın. - Ersin Doğan

 
 

  İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  SSK'NIN E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI... - Cengiz Karaman

 
 

  İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  Eleman Temin Yöntemlerinde En Avantajlı Yöntem: İnternet - Cengiz KARAMAN

 
 

  İmaj Yönetimi... - Dr. Murat Çağatay

 
 

  DOĞRU İŞE DOĞRU İNSAN... - Günsu BAŞER

 
 

  MÜLAKATLARDA BAŞARILI OLMANIN İNCE NOKTALARI - Cengiz KARAMAN

 
 

  İNSANLARIN İSMİ EN DEĞERLİ KELİMEDİR. İNSANLARA GÜLÜMSEYİN VE İSMİYLE HİTABEDİN. - Talat HERAL

 
 

  EN ÖNEMLİ KAYNAK: İNSAN... - Günsu BAŞER

 
 

  “OUTDOOR” EĞİTİMLER. Bir başka deyişle AÇIK HAVA EĞİTİMLERİ…. - Günsu BAŞER

 
 

  KIDEM TAZMİNATI FONU NE GETİRİYOR ? - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  ’Yetenekleri Şirketinize Çekmek …’’ - Sinem DURUL

 
 

  İNSAN KAYNAKLARI OPERASYONEL İŞLERDEN NASIL KURTULABİLİR? - Efsun GEYLAN

 
 

  İNTERNET’TE E-İŞE ALIMDA ETKİLİ ADRES:WWW.KARİYERZİRVESİ.COM - Cengiz Karaman

 
 

  ‘’İnsan Kaynakları ve İş Stratejilerini Uyumlu Hale Getirmek’’ - Meryem Çalışkan

 
 

  Sürdürülebilir Başarı Elde Etmek İçin İnsanı Yeniden Keşfetmek… - Meryem Çalışkan

 
 

  TÜRKİYE’DE DIŞ KAYNAK KULLANIMI... - Cengiz Karaman

 
 

Hakkımızda | Bie Ulaşın | Gizlilik Prensibi | Kullanım Şartları

 

Copyright © 2005 kariyerzirvesi.com 


www.kariyerzirvesi.com insan kaynakları HUMAN KAPİTAL İnsan Kaynakları ve Dan.Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti; Türkiye İş Kurumu'nun 08.06.2016 tarih 228 numaralı izin belgesi ile faaliyet gösteren özel istihdam bürosudur. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu kanunu gereğince, iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez. İş arayanlardan ücret alınması yasaktır.
Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü: Yavuz Mah. Hükümet Cad. No:173 Köprübaşı Mevki TEKİRDAĞ. 0 282) 260 20 26 -42
İşkur İstanbul Büyükçekmece Hizmet Merkezi:Fatih Mah. Kalyon Sok. No:5 Büyükçekmece/İSTANBUL:(0 212) 883 80 45-47