Blog / Uygun ve Kalifiye Personel İşe Alım Danışmanlığı İlkeleri...

News

27.06.2021

2127 Gösterim...

Cengiz Karaman / Human Kapital Genel Müdür

Uygun ve Kalifiye Personel İşe Alım Danışmanlığı İlkeleri...

Uygun ve nitelikli personel işe alım danışmanlığı ilkeleri. Şu soruyla başlayabiliriz.
Bu tür ilkeler neden gereklidir, bu ilkeler kimlere yöneliktir ve bu ilkelerin kapsamı nedir?  

Bu ilkeler neden gereklidir?
Şüphesiz, kendi şirketinizde stratejik olarak önemli pozisyonları doldururken, her zaman doğru personel arayışında size yardımcı olacak yetkin ve sorumlu bir ortak ararsınız. İşe alım danışmanlığı pazarındaki çok sayıda sağlayıcı ve iş modeli ile, "meslekten olmayanların" iyi / yetkin danışmanlar ile daha şüpheli veya daha az profesyonel danışmanlar arasında ayrım yapması gittikçe daha zor hale gelmektedir. Dolayısıyla Human Kapital, olası bir iş birliği için şeffaf, açık ve anlaşılır bir temeli temsil eder.
 
İşe alımda doğru danışman firma ile çalışmak için:
İşe alım firmasının sektör deneyimi, mülakat yapılan aday havuzu, kaç yıldır hizmet verdiği, açık pozisyonları ne kadar sürede kapattığı, aday bulma kaynakları, mülakatta odaklandıkları konular ve adayları belirli bir puana tabi tutup tutmadıkları, istihdam garantisi, adaylara geri bildirimi ne kadar sürede yaptıkları sorgulanmalıdır.
Bu ilkeler neyi hedefliyor?
Sürece dahil olan herkesi (danışman, müşteri ve aday) hedefler ve personel işe alım danışmanlığı sürecinin profesyonelce nasıl yürütüleceğini açıkça tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Human Kapital, kendi çalışmaları için müşteri ve adayın, personel işe alım danışmanının profesyonelliği ve niteliği hakkında fikir edinmesine olanak sunar.
Bu İlkelerin Kapsamı:
Personel işe alım danışmanlığı projesinin her adımını kapsar. İlk görüşmeden sözleşmeye ve ilgili bir projenin tamamlanmasının ardından sözleşme sonrası düzenlemelere kadar tüm işe alım süreçlerini kapsar. Sonuç olarak, potansiyel müşterilerin ve adayların her zaman personel işe alım danışmanına bu ilkeleri ve nasıl uyulması gerektiğini sormalarını tavsiye ederiz.  
 
Bölüm 1 - İlk Toplantı:
İlk toplantı veya brifing tartışmasını ele almak ve böylece danışmanlık projesinin ilk adımını ele almak istiyoruz. Bu toplantı, pandemi nedeni ile online platformlar üzerinden de yapılabilir. İlk toplantı öncesi müşteri aradığı açık pozisyon profili ile ilgili detaylı veriyi danışmana sağlamalıdır. İlk toplantı, profesyonel ve verimli proje yönetimi için çok önemli bir ön şarttır ve başarılı bir toplantı için danışman ve müşteri her zaman eşit katkıda bulunmalıdır. Bu konuşmanın önemi nedeniyle, bu sohbeti kişisel olarak yapmanız ve katılımcıları, konuşmada yalnızca genel durumu ve müşterinin stratejik hedeflerini iyi anlamakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki iş sahibi için gereksinimleri de ayrıntılı olarak tartışacak şekilde seçmeniz önerilir.

Ancak böyle bir ilk toplantıda bilgi sağlamaktan sadece müşteri sorumlu değildir. Personel işe alım danışmanı ayrıca kendisine iletilen bilgilere dayalı olarak daha ileri hareket tarzını sunmalı ve ayrıca piyasa bilgisi veya sektör deneyimi nedeniyle sahip olduğu endişelerini çok açık bir şekilde ifade etmelidir. Pek çok projede, ideal adayın gerçekçi bir profilini oluşturmak için bu yapıcı eleştirel incelemenin gerekli olduğunu görüyoruz. İlk görüşme ilk karşılıklı randevuysa ve daha önceki projelerden birbirinizi tanımıyorsanız, İK danışmanı da profesyonel ve kişisel yetkinliğini ve şirketini daha ayrıntılı olarak sunmak için zaman ayırmalıdır. İş birliği uzun süredir, işveren markası veya kurumsal kültür gibi İK ile ilgili stratejik konuların böyle bir ilk toplantıda birbirleriyle tartışılması alışılmadık bir durum değildir. Potansiyel adaylara ilk kez yaklaşırken bu konular giderek daha önemli hale geliyor ve adayların da potansiyel işverenlerini öğrendiklerini varsaymak gittikçe daha yaygın hale geliyor.

Son olarak, böylesi bir ilk görüşmede, ilk yaklaşımda, bilginin adaylara ne ölçüde dağıtılması gerektiği de kabul edilmektedir. Gizlilik, firmanın daha önce görüştüğü aday listeleri üzerinde durulur. 

Personel işe alım danışmanı, hangi profilin tam olarak arandığı, adaya hangi gereksinimlerin yerleştirildiği ve müşterinin stratejik olarak nasıl konumlandırıldığı konusunda kesinlikle net bir resme sahiptir. Bu nedenle danışman, adaylara nitelikli ve profesyonel bir başlangıç yaklaşımı için gerekli tüm bilgilere sahiptir.

Müşteri süreci tam olarak anladı ve kararlaştırılan ücret karşılığında tam olarak hangi hizmetleri bekleyebileceğini biliyor. Ayrıca, iyi bir ilk görüşmeden sonra, müşteri profil, maaş yapısı ve araştırmadaki potansiyel zorluklarla ilgili net ve gerçekçi beklentilere sahiptir. 

Bölüm 2 - Sözleşme:

Müşteri ve personel işe alım danışmanı arasındaki sözleşmeyle ilgilidir. Neden bir sözleşme imzalıyorsunuz ve böyle bir sözleşmenin neyi düzenlediği bugün biraz daha ışık tutmak istediğimiz sorular olacaktır. 

Her durumda müşteri ile İK danışmanı arasında uygun bir sözleşme yapılması önerilir. Sunulan hizmetin bir bedeli vardır ve sadece bu nedenle iş birliğinin ayrıntılarının yazılı olarak verilmesi tavsiye edilir. Bu, yanlış anlamaları önler ve her iki tarafın da proje süreci ve anlaşmalar hakkında ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlar. Projenin ve iş birliğinin tüm ayrıntılarını belirten bir sözleşme olarak da görülebilir. 

Böyle bir sözleşmenin temel bileşeni elbette ücrettir, bu açıkça, açık ve şeffaf bir şekilde iletilmeli ve sunulmalıdır. Ücret miktarına ek olarak, faturalandırmanın nasıl yapılacağı da açıkça düzenlenmelidir.  Sözleşme ayrıca, projenin müşteri tarafından erken sonlandırılması ve her iki taraf için sonuçta ortaya çıkan yükümlülüklerin ayrıntılarını da düzenler. Arama ortamındaki veya aday profilindeki değişikliklerden kaynaklanan ücret ayarlamaları da sözleşmede yazılı olarak kararlaştırılmalıdır. 

Sözleşme ayrıca müteakip işe alma ile ilgili tüm noktaları düzenler (birden fazla aday işe alınır, danışman tarafından tanıtılan bir aday birkaç ay sonra başka bir pozisyon için işe alınır.) ve kural olarak, garanti etmek için bir anlaşma da yapılır. (Deneme süresi içinde iş ilişkisinin sona ermesi). Sözleşmenin bu noktaları içermesi halinde, kritik veya tartışmalı bir proje olması durumunda bile, hangi hizmeti bekleyebilecek veya talep edebilecek tüm taraflar için her zaman açık olması sağlanır.  İlk görüşme ve yazılı bir işbirliği anlaşması sonrası işe alım danışmanın aday araştırma ve seçim süreci başlar. 
 
Bölüm 3 - Arama ve Seçim Süreci:
Arama ve seçim sürecinin temeli ayrıntılı iş profilidir. Kişisel brifingde tartışılan tüm bilgiler bu profile dahil edilmiştir. Böyle bir profilin içeriği, şirketin kısa bir tanımını, ana görevlerin ve sorumlulukların bir tanımını, potansiyel adayların gerek mesleki gerekse kişisel olarak gerekli geçmiş deneyimlerinin bir tanımını ve olası bir iş sözleşmesinin çerçeve koşullarına ilişkin ilk ifadeleri içerir. 

İş profili müşteri tarafından onaylanmalıdır ve brifingde gerçekçi olmayan gereksinimleri veya beklentileri belirtmek İşe alım danışmanının sorumluluğundadır. Bu noktada, iş profilinin geliştirilmesine geleceğin süpervizörünü dahil etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Sadece aktif katılım yoluyla uygun adayların aranması ve seçilmesinde doğası, karakteri ve çalışma tarzı dikkate alınabilir.
 
Gözlemlerimize göre, bu giderek daha önemli hale geliyor, çünkü bugün "kültürel uyum" bir tutum için kesinlikle olağanüstü profesyonel deneyimden daha belirleyicidir. 
Nihai ve onaylanmış iş profiliyle, danışman doğru adayı arar. Elbette İK danışmanları da kendi web sitelerinde iş ilanı gibi klasik yöntemi kullanıyor.
 
Bölüm 4 - Mülakat ve Aday Raporu:
Özgeçmiş incelendikten sonra ve aday uygun göründüğünde veya iş profiliyle yeterince uyumlu göründüğünde, bir sonraki adım danışman ve aday arasında bir görüşme ayarlamaktır. Kural olarak, gelecekteki işveren bu ilk görüşmeye henüz katılmamaktadır. 
Mülakat elbette adayın mesleki ve kişisel nitelikleri hakkındadır ve özgeçmişin bireysel aşamaları, iş profilinin gerekliliklerine göre yeniden daha ayrıntılı olarak tartışılır. Danışman aynı zamanda, araştırma yapan şirketi adaya yeterli bir şekilde sunar ve adayın şirket veya pozisyon hakkında sahip olduğu ilk sorularını yanıtlar.

Böyle bir görüşmeden sonra danışman, adayın pozisyon için iyi bir aday olacağı fikrindeyse ve aday da sürecin devam etmesini kabul ederse, danışman aday profili / aday raporu hazırlar. Raporun ve içerdiği verilerin özel gizliliğini müşteriye açıkça belirtir. Önceki özgeçmişin sunumuna ve potansiyel sözleşme içeriğine ilişkin ilk bilgilere ek olarak, bu profil, danışmanın adayın uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin kişisel bir değerlendirmesini içerir. Müşteri, aday profillerini reddetme özgürlüğüne sahiptir. Her durumda, danışman müşteriden anında geri bildirim alır.
 
Bölüm 5 - Müşteri mülakat organizasyonu ve projenin tamamlanması:
Son bölümde, müşteri ile iş görüşmesine kısaca değinmek, referanslar ve muhtemelen sözleşme sonrası düzenlemeler elde etmek istiyoruz. 
Müşteri aday profillerini aldıktan ve hangi adayları kişisel olarak tanımak istediğine karar verdikten sonra, danışman müşteri ve aday arasındaki randevuyu koordine edecektir.  

Müşterinin karar vermesi için referanslara ihtiyaç duyması halinde, bunlar danışmandan alınmalıdır. Yönlendirenler aday tarafından isimlendirilir ve danışman, adayın onayı olmadan herhangi bir referans kontrolü yapamaz. 

Adil, şeffaf, profesyonel ve nitelikli bir personel işe alım danışmanlığı sürecini garanti ettikleri için, hem müşteri hem de aday olarak bu ilkelere dikkat edin. Bizim için bu ilkeler günlük işimizin bir parçasıdır.

Cengiz Karaman
www.humankapital.com.tr
HUMAN KAPİTAL İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.